top of page
200707_HUB_Beeldmerk_Liggend_FC_AW.png

Transitie van projectontwikkelaar naar gebiedsorganisatie

Gespreksleider:

Externe deskundige(n):

Sjoerd Timmermans (Stadkwadraat)
Birgit Cannegieter (APPM)

De noodzaak om te bouwen is groot, maar de standaard manier waarop we gebouwde omgeving en mobiliteit combineren lijkt verleden tijd. De focus moet zich meer richten op het gebied en de aansluiting met de bestaande stad, in plaats van alleen het gebouw. Ook moet de kortetermijnvisie plaats maken voor de lange termijn. Dit vraagt om een ommekeer in de gedachte van gebiedsontwikkeling en een andere organisatie van voorzieningen, waaronder (gedeelde) mobiliteit/bereikbaarheid. Want hoe gaan we om met traditionele denkers in tijden van snelle mobiliteitsinnovaties? En hoe voorkomen we eilandjes en organiseren we een stadsbreed deelaanbod, waar nieuwe ontwikkelingen op aan kunnen sluiten? We verkennen nieuwe modellen voor het organiseren van mobiliteit en binnenstedelijke ontwikkeling met Jan Fokkema, directeur van de NEPROM. Tijdens dit interactieve onderdeel nemen wij, maar ook de festivalgangers stelling.

bottom of page