top of page
200707_HUB_Beeldmerk_Liggend_FC_AW.png

Positie van hub in regionaal vervoerssysteem

Gespreksleider:

Externe deskundige(n):

Rients Dijkstra (PosadMaxwan)
Raymond Gense (Pon Holdings)

De mobiliteitshub is niet zozeer het opstappunt, als wel een overstappunt van de ene naar de andere vorm van mobiliteit. Daarbij is het ook een schakelpunt tussen vervoerssystemen van verschillende schaal. Binnen het regionale vervoerssysteem wordt, behalve op de bestaande spoorstations, op tal van plekken nagedacht over het zo naadloos mogelijk overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Aan deze gesprekstafel gaan we in op mogelijke locaties van de overstap en welke verschillende modaliteiten je daarbij kan betrekken. Ook nemen we de ruimtelijke en organisatorische implicaties hiervan onder de loep, voor de hubs en voor het regionale vervoerssysteem als geheel.

bottom of page