top of page
200707_HUB_Beeldmerk_Liggend_FC_AW.png

Nieuwe verdienmodellen en governance

Gespreksleider:

Externe deskundige(n):

Tim Burmanje (Stadkwadraat)
Bas Scholten (APPM)

Door gebiedseconomie centraal te stellen in gebiedsontwikkeling, komen verbanden in beeld van diverse businesscases die voorheen alleen op woning- of gebouwniveau uitgewerkt werden. Dit levert vernieuwende inzichten op die niet alleen financieel voordelig zijn, maar ook beter aansluiten op de huidige verstedelijkingsopgave. De mobiliteitshub is hier een essentieel onderdeel van. Verschillende stromen komen hier bij elkaar, waaronder mobiliteit. Deze ontwikkeling vraagt om meer dan alleen een fysieke aanpassing. Ook organisatorisch moeten stappen worden gezet. Tijdens deze sessie ontrafelen we de complexiteit van dit vraagstuk, die vooral bestaat doordat alle elementen met elkaar samenhangen.

Mark Verbeet (senior projectmanager Smart Mobility / MaaS bij de gemeente Utrecht) en Charles Huijts (beleidsadviseur Mobiliteit bij de gemeente Den Haag) schuiven als experts aan bij deze sessie.

bottom of page