top of page
200707_HUB_Beeldmerk_Liggend_FC_AW.png

Mobiliteithubs in perifere gebieden

Gespreksleider:

Externe deskundige(n):

Theo Stauttener (Stadkwadraat)
Han-Paul van Westing (Mobiteam)

Vooral in dichtbevolkte gebieden zijn mobiliteitshubs en alternatieve mobiliteitsvormen de ‘talk of the town’. Zo lijkt het onderwerp geen betrekking te hebben op perifere gebieden, maar het tegendeel blijkt waar. Ook hier vindt de mobiliteitstransitie plaats. Mede door de terugtrekkende beweging van het openbaar vervoersnetwerk zoeken betrokken partijen hier naar alternatieve duurzame mobiliteitsoplossingen. We kijken naar welke rol de mobiliteitshub kan vervullen en wat alternatieve oplossingen kunnen zijn.

bottom of page