top of page
200707_HUB_Beeldmerk_Liggend_FC_AW.png

Mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Gespreksleider:

Externe deskundige(n):

Christiaan Kwantes (Goudappel Coffeng)
Martien Das (Rijkswaterstaat)
Sabine Renders (Hembrug Zaandam BV)

In deze sessie gaan we nader in op de vraag wat hubs kunnen bijdragen aan gebiedsontwikkeling. Door het woningtekort zien we dat er steeds meer focus ligt op binnenstedelijke verdichting. Voorbeelden hiervan zijn Merwedekanaalzone (Utrecht), Hamerkwartier (Amsterdam), Schieoevers (Delft) en het Hembrugterrein (Zaandam). In deze deelsessie zoomen we in op welke rol hubs kunnen spelen in het mobiliteitspatroon van deze binnenstedelijke verdichtingen. In de sessie bespreken we hoe hubs in gebiedsontwikkelingen kunnen bijdragen aan lagere parkeernormen, minder autoverkeer, ruimtelijke kwaliteit, etc. en wat de randvoorwaarden zijn. Het Hembrugterrein zal als case worden behandeld in deze interactieve sessie.

bottom of page