top of page
200707_HUB_Beeldmerk_Liggend_FC_AW.png

Mixed-use in hoge dichtheden in relatie tot hubs

Gespreksleider:

Externe deskundige(n):

Theo Stauttener (Stadkwadraat)
Jaap Schoufour (Stipo)

De toenemende verstedelijking vraagt om nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling. De focus dient daarbij niet op één onderdeel te liggen. Hoewel het woningbouwtekort steeds verder groeit, zou een hoog aantal woningen op zichzelf niet het doel moeten zijn. Het gaat namelijk om het creëren van aantrekkelijke leefgebieden, waarbij een duidelijk onderscheid tussen rust, ruis en reuring essentieel is. Een gebied waar men kan wonen, werken en recreëren. Waar het voorzieningenniveau aansluit op de behoefte van de gebruiker. Hoe prettige mixed use gebieden en hubs zich tot elkaar verhouden, zetten we uiteen tijdens deze sessie.

bottom of page