top of page
200707_HUB_Beeldmerk_Liggend_FC_AW.png

Adaptieve logistieke concepten en stadshubs

Gespreksleider:

Externe deskundige(n):

Micha Sijtsma (APPM)
Anna Paulides (PostNL)

De hoeveelheid logistieke stromen in de stad zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tegelijkertijd wordt de beschikbare ruimte steeds schaarser. PostNL denkt samen met haar partners na over de stad van de toekomst, en hoe logistiek integraal onderdeel kan zijn van gebiedsontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de veranderende vraag naar logistiek, gedurende de dag, de week, en het seizoen. En hoe juist ‘adaptiviteit’ een rol kan spelen bij een efficiënte inrichting van de openbare ruimte en het gebruik van logistieke hubs. Tijdens deze sessie bespreken we de visie op de Stad van de Toekomst met concrete use cases van adaptieve logistieke concepten.

bottom of page