top of page
Intro
Gifje II.gif
Anker 1
Gifje-scooter.gif

Op donderdag 21 januari 2021 organiseren APPM, Stadkwadraat, PosadMaxwan en Goudappel Coffeng HUB Holland HUB, een online festival volledig in het teken van mobiliteitshubs. Dompel je onder in de wereld van de hubs en laat je inspireren, verrassen en bijpraten! 

 

Centraal tijdens het festival staat de vraag hoe we van hubs de sleutel maken tot een aantrekkelijk en schoon Nederland, bereikbaar voor iedereen. En zijn hubs eigenlijk wel de sleutel daartoe? Aan de verschillende gesprekstafels komen actuele vraagstukken langs rondom gebiedsontwikkeling, data, energie- en mobiliteitstransitie en meer. De diverse groep aan sprekers, de veelzijdigheid aan invalshoeken in de sessies en de hubs-inspiratiebubbel binnen het programma geven je volop ideeën om mee aan de slag te gaan. Een frisse, kritische inleiding op de hub komt van onze keynote spreker Kenan Aksular. 

 

Tijdens het festival verkeer je in het gezelschap van professionals vanuit diverse werkvelden. Samen zetten we de toon en onderzoeken we de (praktische) mogelijkheden van deze veelbelovende toekomst van de mobiliteit: de hub.
 

TOT 21 JANUARI ´21

LINE-UP

Sprekers

12.30

13.00 - 13.45

13.30 - 14.15

14.15 - 15.00

14.45 - 15.30

15.30 - 16.15

16.00 - 16.45

16.45 - 17.15

17.15

PROGRAMMA

Start plenaire programma

Welkom + keynote lecture door Kenan Aksular (mobiliteitsexpert en oprichter Clearwater Innovations)

FESTIVALLOUNGE
BEZOEK
ONZE
met o.a. hubs-inspiratiebubbel

Sessies:

DE FUNCTIE VAN HUBS BIJ TREINSTATIONS
SAMEN MET NS
>
DATA INTELLIGENCE: OPTIMIZATION & SCALING UP OF HUB NETWORKS

Sessies:

HOE DRAGEN HUBS BIJ
AAN DE ENERGIE-
TRANSITIE?
TRANSITIE VAN PROJECT-ONTWIKKELAAR NAAR GEBIEDS-ORGANISATIE
>

Sessies:

MIXED-USE IN HOGE DICHTHEDEN IN RELATIE TOT HUBS
POSITIE VAN HUB IN REGIONAAL VERVOERS-SYSTEEM
>

Sessies:

UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN IN DE REALISATIE VAN HUBS
NIEUWE VERDIEN-MODELLEN
EN GOVERNANCE
>

Sessies:

WIJKHUBS ALS VERSNELLER VAN DE MOBILITEITS-TRANSITIE
>
MOBILITEIT
EN GEBIEDS-ONTWIKKELING

Sessies:

ADAPTIEVE LOGISTIEKE CONCEPTEN EN STADSHUBS
>
MOBILITEITS-HUBS IN PERIFERE GEBIEDEN

Plenaire terugkoppeling en afsluiting van het festival door Kenan Aksular

Netwerk-'roulette': een-op-een napraten

PROGRAMMA
Organisatoren
Aanmelden
Gradient.jpg

ORGANISATOREN

Logo Stadkwadraat
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter

Stadkwadraat legt met financieel-economisch advies en management bij gebiedsontwikkeling het fundament voor investeringsbeslissingen. Op het kruispunt van stedelijke ontwikkeling en financiën staat gedegen rekenwerk centraal, in combinatie met creatieve en solide oplossingen.

 

Of het nu gaat om haalbaarheid, financiering, organisatie of het brengen van nieuwe inzichten en het introduceren van nieuwe concepten. Het vakmanschap van Stadkwadraat is de basis voor transparant rekenwerk, innovatie en grip op organisatie en financiën: een duidelijke koers voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, projecten en beleid. Kortom: slimme sommen, sterke strategieën.

PosadMaxwan_Logopack_RGB_Purple.png
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter
  • Instagram

Bij PosadMaxwan werken we aan de gezonde, duurzame en slimme stad. We maken als stedenbouwkundig bureau inzichtelijk hoe die stad van morgen eruitziet en wat we vandaag al kunnen doen om die ambitie te realiseren. Dat doen we door onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering te combineren. We signaleren actuele opgaven, stellen relevante vragen en zetten data in voor menselijke oplossingen.

 

Mobiliteit en infrastructuur vormen voor ons een integraal deel van een vraagstuk, net als bijvoorbeeld energietransitie, stedelijke verdichting en klimaatadaptatie. Onze kennis van het mobiliteitssysteem koppelen we aan de ruimtelijke inpassing. Zo vinden we de best passende oplossing voor iedere bereikbaarheidsopgave.

Logo NIEUW.png
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter
  • Instagram

Bij APPM maken we Nederland mooier. We zoeken naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de ruimte en combineren een brede blik op de fysieke leefomgeving met inhoudelijke kennis. Als vanzelf vinden we integrale oplossingen.

 

Dit geldt ook voor mobiliteit. We pleiten voor een nieuwe kijk op het concept. Het draait voor ons om een goed bereikbaar Nederland, voor alle mensen. We gaan daarin voor duurzame oplossingen, gebruikmakend van innovatieve technologische mogelijkheden. Wat ons betreft is samenwerken essentieel, tussen overheden en met marktpartijen. Samen ontwikkelen we beleid, strategie en nieuwe concepten. Steeds zoeken we naar concreet resultaat. Voor nu en de toekomst.

Logo Goudappel Coffeng.jpg
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter

Wij willen de leefomgeving verbeteren met onze mobiliteitskennis en zo actief bijdragen aan een duurzame, vitale en aantrekkelijke samenleving. Dat doen wij door besluitvorming over mobiliteitsvraagstukken onafhankelijk en door de inhoud gedreven te ondersteunen. Goudappel Coffeng brengt met DAT.Mobility de wereld van mobiliteitsdata en -advies bij elkaar. De beschikbaarheid van data, en vooral ons vermogen om deze data om te zetten naar bruikbare beslisinformatie maken ons - in combinatie met het vertrouwde advieswerk dat wij doen - tot een gewilde partner voor onze opdrachtgevers.

Gif auto.gif
hub achtergrond.jpg

AANMELDING GESLOTEN

Gif-mail.gif

*Aanmelden is niet meer mogelijk. 

BEDANKT VOOR JE AANMELDING

bottom of page